Πρόγραμμα EXPRESS

Για την ανάγκη του δικού σας προσώπου

Ασκήσεις για τις ρινοπαρειακές

Πρόγραμμα Express για την ανάγκη του δικού σας προσώπου!
24,99
 • Video με την θεωρία και επεξήγηση
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για όλο το πρόσωπο
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για τις ρινοπαρειακές
 • Αναλυτικό video massage και διατάσεων
 • Δικό σας για πάντα

Ασκήσεις για τις
γραμμές στο μέτωπο

Πρόγραμμα Express για την ανάγκη του δικού σας προσώπου!
24,99
 • Video με την θεωρία και επεξήγηση
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για όλο το πρόσωπο
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για τις
  γραμμές στο μέτωπo
 • Αναλυτικό video massage και διατάσεων
 • Δικό σας για πάντα

Ασκήσεις για τις
γραμμές "11"

Πρόγραμμα Express για την ανάγκη του δικού σας προσώπου!
24,99
 • Video με την θεωρία και επεξήγηση
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για όλο το πρόσωπο
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για τις
  γραμμές "11"
 • Αναλυτικό video massage και διατάσεων
 • Δικό σας για πάντα

Ασκήσεις για το
διπλοσάγονο

Πρόγραμμα Express για την ανάγκη του δικού σας προσώπου!
24,99
 • Video με την θεωρία και επεξήγηση
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για όλο το πρόσωπο
 • Αναλυτικό video ασκήσεων για το διπλοσάγονο
 • Αναλυτικό video massage και διατάσεων
 • Δικό σας για πάντα